Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

SUNRISE - EU-projekt om hållbar mobilitet på kvartersnivå

Koucky & Partners är en del av projektteamet i EU-projektet SUNRISE som har beviljats medel av EU:s Horizon2020-program. Målet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera hur hållbar mobilitet kan utvecklas på kvartersnivå. Deltagarna är Malmö, Bremen, Budapest, Jerusalem, Southend-on-Sea, Thessaloniki, Transport Research Institute Edinburgh Napier Univ., TU Wien, Polis, Rupprecht Consult, Urbanista, Zaragoza Logistics Centre och Koucky & Partners. Projektet påbörjars under sommaren 2017 och pågår under fyra år.
se även http://www.sunrise-communities.eu

 

Lånecykelsystem i Norge

Under våren 2017 utreder Koucky & Partners, tillsammans med norska byrån Lala, införandet av låne-/hyrcykelsystem i Moss samt i region Nedre Glomma bestående av tätorterna Fredrikstad och Sarpsborg. Som en del i arbetet med att öka cykling utreds om och vilken typ av låne-/hyrcykelsystem som skulle kunna passa respektive tätort.