Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

Studie om låga P-tal

Under hösten 2017 kommer Koucky & Partners tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet att samla in och analysera erfarenheter kring genomförda byggprojekt med låga parkeringstal. Syftet är att ge lokala aktörer som kommuner och byggbolag ett stärkt kunskapsunderlag och rekommendationer i sitt arbete med parkering och mobilitet. Studien finansieras av Trafikverket.

SUNRISE - EU-projekt om hållbar mobilitet på kvartersnivå

Koucky & Partners är en del av projektteamet i EU-projektet SUNRISE som har beviljats medel av EU:s Horizon2020-program. Målet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera hur hållbar mobilitet kan utvecklas på kvartersnivå. Deltagarna är Malmö, Bremen, Budapest, Jerusalem, Southend-on-Sea, Thessaloniki, Transport Research Institute Edinburgh Napier Univ., TU Wien, Polis, Rupprecht Consult, Urbanista, Zaragoza Logistics Centre och Koucky & Partners. Projektet påbörjars under sommaren 2017 och pågår under fyra år.
se även http://www.sunrise-communities.eu

 

Resvaneundersökning

 

Resvaneundersökningar är ett viktigt verktyg för att kartlägga resor, mäta effekter av åtgärder och följa upp mål om hållbara resor och transporter.

Tillsammans med Enkätfabriken gör vi resvaneundersökningar som är anpassade efter era specifika förutsättningar och önskemål. Genom att kombinera vår kunskap om mobilitet med Enkätfabrikens erfarenhet av undersökningar kan vi erbjuda kostnadseffektiva resvaneundersökningar, både av enklare karaktär och mer omfattande kartläggningar.

Vi kan hjälpa er med:

- behovsanalys
- urval
- frågeformulering
- utskick och insamling
- analys av resultatet
- åtgärdsförslag och rekommendationer

Vi gör resvaneundersökningar på alla nivåer, från företagsnivå till kommunala, regionala och nationella undersökningar.

Beroende på era önskemål kan vi antingen leda och genomföra samtliga moment av undersökningen eller endast bistå vid utvalda, specifika delar.

Kontakta gärna oss eller Enkätfabriken för mer information.