Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

Nedladdningsbara rapporter

 

EARN A BIKE - GÖTEBORGSPALETTEN

Ett samverkansprojekt mellan Koucky & Partners, Röda Korset, Räddningsmissionen Göteborg, Emulsionen, Cykelköket Vegagatan och Returhuset Östra Göteborg. Projektet finansierades till hälften av Business Region Göteborg inom utlysningen Var Så God(a). Projektet pågick under 2016.
Earn A Bike, projektbeskrivning
Earn A Bike, bilaga 1: Översikt av initiativ
Earn A Bike, bilaga 2: Checklista
Earn A Bike, bilaga 3: Verktygslåda

 

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV CYKELVÄGAR - AVTALSMÄSSIGA HINDER OCH MÖJLIGHETER 

Projektet finansierades via Trafikverkets Skyltfond. Projektet pågick under 2014
Rapport, drift och underhåll av cykelvägar

 

TYSTARE STADSBUSSAR - KRAVSTÄLLNING VID UPPHANDLING FÖR MINSKAT KÄLLBULLER

Ett uppdrag utfört för Trafikverket, projektet pågick under 2013.
Rapport, kravställning - tystare stadsbussar