Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

EXEMPEL PÅ KUNDER

Borås Stad
Business Region Göteborg
Chalmers
Cykelfrämjandet
Cykelturistnätverket
Energimyndigheten
European Cyclist Federation
ECOS
EU kommissionen
DG Research & Innovation
Folksam
Göteborgs Stad
Intelligent Energy Europe/EU
Lindholmen Science Park
Länsstyrelsen Västra Götaland, Mölndals Stad
Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningen
NTM
Orust kommun
RAMBÖLL
Region Halland
Regionförbundet Örebro
Region Skåne
SKL
Stockholm Stad
Svensk Kollektivtrafik
Södra Bohuslän Turism
T&E
Tillväxtverket
Trafikverket
Vinnova
Volvo AB
Västerås Stad
Västtrafik
Växjö kommun
Örebro Stad

Våra specialområden


Koucky & Partners AB är ett specialiserat konsultbolag med inriktning mot hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö.

Grunden till verksamheten lades 1998 och vi har sedan dess genomfört en lång rad uppdrag både i Sverige och internationellt. Inom vårt team finns en bred kompetens inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap och lång erfarenhet inom miljö- och trafikområdet. Samtliga våra konsulter har relevant högskoleutbildning.

Vi förstärker vår egen kompetens genom vårt stora nätverk av samarbetspartner och samarbeten med högskolor.

Vi förenar akademisk kompetens med praktisk erfarenhet och en förståelse av de praktiska utmaningar våra kunder står inför. Vårt mål är hjälpa våra kunder att nå sina mål – och lite till.

Vår övergripande nisch är hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö. Inom detta område har vi några specialområden och arbetsmetoder där vi är särskilt erfarna:

CYKEL
Cykelstrategier, cykelplanering, cykelparkering, marknadsföring av cykling, cykla till arbetet, lånecyklar, supercykelvägar, cykelturism, benchmarking, BYPAD

URBANA LINBANOR
Förstudier, tekniska utredningar, förprojektering

BILPOOL

Samarbeten, lokalisering, marknadsföring, strategier

TRANSPORTPLANERING VID EVENEMANG

Interna och externa transporter, planering, samordning, kommunikation, handlingsplan, effektberäkningar, utbildning

FÖRETAGENS RESOR
Resepolicy, gröna resplaner, utbildningar, resvaneundersökningar

BILVAL OCH SPARSAM KÖRNING
Utbildningar, strategier, utredningar, sparcoach

PARKERING
Parkeringsutredningar, effektsamband, strategier, p-tal

HÅLLBAR STADSTRAFIK
Nulägesanalyser, processledning, transportsnål samhällsplanering, strategier, metodutveckling, QUEST-metoden, peer-reviews, studieresor

RESVANEUNDERSÖKNINGAR, ENKÄTSTUDIER
Från kostnadseffektiva undersökningar i mindre kommuner till omfattande studier i större städer.

MOBILITY MANAGEMENT

Hållbar mobilitet, beteendepåverkan, information och kommunikation, dialogprocesser och kampanjer

Kontakta oss gärna för en personlig introduktion.